Brouwerij De Sleutels

1841 - 1951

Wulfhagestraat 39
nr. 21 op de wandelkaart van Brugge
Wandelkaart: 
Logo De Sleutels
Sleutelbrug en brouwerijgebouw 1993
Briefhoofd 1922
Speelmansrei 1900 rechts brouwerijgebouwen

Bij de samenkomst van Wulfhagestraat en Beenhouwersstraat treffen we het hotel AZALEA aan. Dat de gasten hier soms beschonken buiten komen zonder gedronken te hebben, kan alleen door de  geur van de biergeest zijn, welke in dit gebouw nog rondzwerft. Via de poort op nummer 39 komen we op de parking van het hotel en kunnen we nog vaag dromen hoe de brouwerijgebouwen er langs het water hebben uitgezien.

Brouwerij DE SLEUTELS kwam reeds bij een telling in 1441 voor. Hij wordt bij de oudste brouwerijen van de stad gerekend, en was zelfs in de 17de eeuw één der grootste. De brug over de reie kreeg er zijn naam naar: Sleutelbrug. Van 1581 tot 1587 vinden we er Jan Oste als eigenaar-brouwer. Hij was ook de brouwer van het St.-Juliaangasthuis in de Boeveriestraat. (zie cursiefje hieronder)

In de loop van de  19de eeuw verwerft de familie Verlinde de brouwerij. In 1892 stierf François Verlinde op jonge leeftijd en zijn weduwe Marie Julie Cauwe bleef eigenaar van de brouwerij. Maar omdat hun zoon Stanislas amper 10 jaar was, werden de zonen van de broer van weduwe Cauwe (Louis & Emile) ingeschakeld als actieve zaakvoerders en vanaf 1907 zal Stanislas Verlinde er meer dan dertig jaren zijn boontjes doppen in de ketels.

Stanislas Verlinde was, buiten medestichter van Brouwerij De Lac, ook voorzitter van "BRUGGE VOORWAARTS", een vereniging met commerciële en toeristische inslag, die o.a. de eerste Jaarbeurs van Brugge organiseerde. Hij had tevens de gewoonte zijn loodgieters en elektriciens in bier te betalen.

Bij gebrek aan een opvolger werd in 1938 de zaak overgenomen door brouwerij Bekaert uit Torhout Langs de Speelmansrei werden de biersleutels in 1951 definitief afgegeven.

Volgens de 19de-eeuwse bevolkingsboeken was de brouwerij gelegen op het adres D4/1 dat is Wulfhagestraat 39.  Door haar ligging op de hoek van de Wulfhagestraat met de Sleutelbrug en de Speelmansrei werd een gedeelte van de vroegere stadsversterkingen door de brouwerij ingepalmd.  Tussen 1950 en 1960 werd de brouwerij en de mouttoren gesloopt maar helaas ook de halfronde versterkingstoren aan de zijgevel, die in feite behoorde tot de eerste versterkingsgordel langs de Speelmansrei.

Het vervoer van de vaten bier gebeurde met paard en kar. De kar was geschilderd in geel en blauw met daarop het embleem van de brouwerij: twee of soms drie sleutels.

Langs de Komvest (zie verder)  is nog een huis dat een vroeger café van de brouwerij was en hetzelfde embleem in de gevel voert.

Hieronder nog een galerij met meer foto's en uitleg over bovenstaande gegevens.
Klik op een foto om de ganse galerij in het groot te zien.

Extra foto's: 
Biervilt uit de periode van Louis & Emile Cauwe
Stanislas Verlinde (°1882 +1952)
Sleutelbrug 1920 rechts de brouwerswoning
Speelmansrei 1902 rechts brouwerijgebouw met schouw
Speelmansrei 1900 rechts het brouwerijgebouw
Gevel embleem brouwerij De Sleutels
Wulfhagestraat richting Sleutelbrug 1900 links poort brouwerij
Winter 1935 rechts brouwerswoning
Azalea hotel op de plaats van het brouwershuis 2010