Brouwerij TerDune

14de eeuw

Hoek Jerusalemstraat en Blekerstraat
nr. 14 op de wandelkaart van Brugge
Wandelkaart: 
Situering op kaart Marcus Gerards
Zicht van de Blekersstraat 1920 op het einde de Poortersloge
Nu en vroeger Langhe Bleckerstraat & Stuyfzandstraat

We volgen de Rolweg en komen in de Jerusalemstraat, op het plan van Marcus Geeraerts nog Stuyfzandstraat genaamd. Op de hoek met de toenmalige Lange Bleckerstraat (nu Blekersstraat) zou in het begin van de jaren 1300 de brouwerij TER DUNE hebben gestaan. Dit is de oudst bekende brouwerijnaam binnen de stad. Twee eeuwen later (1510) komt deze brouwerij in de telling niet meer voor. Van deze brouwerij rest op heden niets meer.

De naam Ter Dune wijst erop dat er hier een zandberg of een hoge duin zou geweest zijn. Zo'n hoge duin werd Blekker genoemd, vandaar de straatnaam; de Langhe Bleckerstraet, welke uiteindelijk verwrongen werd tot Blekersstraat. In de verfranste periode werd de naam zelfs verkeerdelijk vertaald naar "rue des Blanchisseurs".

De brouwerij Ter Dune kwam omstreeks 1435 in de belangstelling door het feit dat er een proces werd aangespannen omtrent het betalen van het deel der onderhoudskosten aan de moerbuze. In de l 5de eeuw waren hier in de buurt verscheidene brouwerijen aangesloten op de moerbuze. Zo waren de brouwerijen Ter Dune, Ten Voetboghe in de Snaggaardstraat, Ten Hertshoorne in de Carmerstraat, Ten Ketele aan de Sint-Annarei en Ten Ankerkine aan de Carmersbrug op dezelfde fontein aangesloten en deelden de kosten door vijf.

Toen echter de brouwerij Ten Voetboghe in tweeën splitste en er ook Ter Handboghe bijkwam stelden de anderen zich vragen over de kostenverdeling en wilden maar één zesde betalen. De uitspraak luidde echter dat er maar vijf delen bleven en elk hetzelfde bedrag moest betalen. De motivering was, dat de  ontdubbelde brouwerijen hun water niet afzonderlijk maar wel gezamenlijk afnamen.

Op deze moerbuis was ook De Drie Zwaantjes aangesloten, en in 1510  De Brandhaeck en later zelfs Den Arend.

Hieronder nog een galerij met meer foto's en uitleg over bovenstaande gegevens.
Klik op een foto om de ganse galerij in het groot te zien.