Hoofdstuk 1

Het begon allemaal meer dan zesduizend zeshonderd zesenzestig jaar geleden in DArdennen. Toen leefde er in het Cédrogne-woud (La forêt de Cédrogne ) een zeer bedrijvig kaboutervolkje die steeds maar hogerop wilde. De ijverige mannetjes spraken met gebaren omdat ze hun stem nog niet hadden gevonden.

 Baraque Fraiture 6666 v.Chr.Tot op een mooie warme en zomerse dag, in de bosrijke omgeving van het plateau Baraque de Fraiture, het kleine volkje een heuvel beklom. Deze aardhoop was toen het hoogste punt van Belgica. Ze ontdekten op de top een bron. Uit deze Cédrogne-bron vloeide een chemische verbinding van twee waterstofatomen en één zuurstofatoom (H2O), of biologisch zuiver water. Bij het overmatig drinken van deze vochtige grondstof kregen ze langzaam hun stem terug. Wetenschappelijk kunnen wij hier spreken van « spraakwater ». Een woord dat toen in de Nederlandse taal is ingeburgerd.

Eeuwen gingen voorbij en deze dwerggemeenschap ontwikkelde hun zoetgevooisde stem tot het mooist ontwikkelde instrument van DArdennen. Adolphe Sax (1814-1894) mocht er vele eeuwen later een punt aan zuigen.

De wonderdrank prikkelde hen soms zo erg in de neus dat de begeesterde kabouters moesten niezen : AAAA… CHOUF, AAAA… CHOUF !

Vanaf die tijd kreeg deze charmante plek in DArdennen de naam Achouffe toebedeeld en was een hartstochtelijk en bezield kaboutervolk ontstaan : Les Nains d'Achouffe (de Chouffekabouters)

Het spraakwater van de Cédrognebron inspireerde de Chouffekabouters om hun activiteiten creatiever uit te bouwen en ze hadden toen reeds spiritueuse dromen om hun geest te verrijken.

Tijdens een nachtelijke vergadering bij de bron zagen ze een soortgenoot, gezeten op een vliegende bok, voorbij de maan vliegen. Het was een wonderlijke verschijning, en om de aandacht te trekken ontstaken de Chouffekabouters een immens groot kampvuur waarvan de vuurtongen bijna tot aan de maan reikten. De vliegende kabouter kwam naar hen toe en landde midden in de vurige vergadering.

De Chouffekabouters verwelkomden de nieuwe gast en gaven hem een glas Cédrognewater om te drinken. Ze vertelden hem dat ze meer wilden doen met dit zuivere water, en dat ze daarover aan het vergaderen waren.

De Vliegende BrouwkabouterDe vliegende Bokkabouter bleek niet alleen over magische krachten te beschikken om hem heel snel rond de aarde te verplaatsen, maar hij beloofde de Chouffekabouters om van dit pure Cédrogne-water een overheerlijke drank te maken waarvan iedereen zal schuimbekken en chouffe gelukkig zijn. De illustere gast ontpopte zich als een brouwingenieur avant la lettre.

Zo gezegd zo gedaan, een paar dagen nadien begonnen de kabouters onder de vakkundige leiding van de vliegende Brouwkabouter water van de Cédrogne-bron te koken met geplette granen, kruiden en prehistorische hop. Dit welriekende zoete mengsel noemden ze wort. Na afkoeling van dit wort werd zelfgekweekte gist toegevoegd, die de logische kabouternaam kreeg van Saccharomyces Cerevisiae Chouffelensis.

De volgende dag was de vliegende Bierkabouter verdwenen. Hij was echter zo lief om het recept, geschreven op een groot blad van een eikeboom, achter te laten op de lessenaar van de accijnzencontroleur. En de Chouffekabouters, zij brouwden voort !

De ondergrondse brouwerij. Een zeer geestrijke Chouffekabouter ontdekte onder het plateau van de Baraque Fraiture een immense grot. En lang voor de Sumerische nomaden in Mesopotamië hun geestrijke drank maakten, waren de Chouffekabouters al bier aan het brouwen in een ondergrondse brouwerij, de grootste van de wereld en omstreken.

België Bierland Het Bier was zo heerlijk lekker dat in de korste keren alle kabouters van gans Belgica het hun favoriete drank vonden. En de produktie bleef alsmaar stijgen. Op een bepaald ogenblik werden er 6.666.666 hectoliter per dag van dit kabouterBier gebrouwen. Aangezien in die tijd dit het hoogste punt van Belgica was, en distributie nog geen problemen kende, vloeide het bier van daaruit in bierstromen en -rivieren naar de lage landen.  Zelfs de Noordzee kleurde als bier, tot en met de Atlantische Oceaan. De Belgische nederzettingen langs deze beken en vlieten verwijzen nog naar deze dorstrijke periode : Biervliet en Bierbeek zijn hier voorbeelden van.

Zo werd België “HET BIERLAND” genoemd.

Klik op de foto om ze groter te zien.